Support | Spørsmål og svar
Stikkord: Telefon  mail  Android  IPhone  Windows  Phone 
Sist endret 2016-07-26

Hvordan setter man opp mailen på Telefonen?


Dette er litt forskjellig i forhold til hvilken telefon du har, vi har derfor valgt å legge ut standard innstillingen, for flere detaljer om den enkelte telefon se vedlagte veiledninger. 

Epostadresse: Dette er epostadressen som du benytter på kontoen, har du flere epostadresser knyttet opp mot din bruker bruker du den som er hoved adressen.
Passord: Dette er det samme som for asp løsningen.
Domenet: asp
Brukernavn:  Her bruker du det samme som for asp løsningen, for de fleste skal dette være firma.aabb.
Hvis Domenet\Brukernavn er samme felt eller domenet ikke er nevnt skriver du asp\brukernavn i feltet for brukernavn.
Epostserver/Tjener: epost.comita.no
SSL: På enkelte telefoner får man opp et valg hvor man kan huke av for at serveren krever SSL hvis du har mulighet til å huka for dette skal det gjøres.